mainCategories

Hot sale machines
plastic injection molding machine
PET preform injection molding machine
mould
10.000,00 US$ - 12.000,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
10.000,00 US$ - 12.000,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
10.000,00 US$ - 15.000,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
9.800,00 US$ - 10.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
10.000,00 US$ - 15.000,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
20.000,00 US$ - 30.000,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
13.500,00 US$ - 14.700,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
Zhangjiagang Shen Zhou Machinery Co., Ltd.
Manufacturer
Chỉ số nhà cung cấp
Đánh Giá Nhà cung cấp:
Chứng nhận:
8 Giao dịch$50,000+

Highly recommended